Abhaz kamuoyuna ;

Uzun zamandır Abhazya’daki ve diasporadaki soydaşlarımızın gündeminde üst sırada yer almaya devam eden ve “apart otel ve apartman dairelerinin hukuki statüsünün belirlenmesine ilişkin yasa tasarısı” üzerinden meydana gelen gelişme ve açıklamalar kapsamında, Abhaz İş İnsanları Derneği olarak kurumsal anlamda bulunduğumuz noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İlkesel bir duruş olarak yabancılara mülkiyet hakkı doğuracak politikaları doğru bulmuyoruz.

Apart otel ve apartman dairesi şeklinde formüle edilen bu girişimin turizm yatırımı boyutuyla da Abhazya için doğru tercih olmadığını düşünüyoruz.

Mülkiyet hakkı ve tasarıyla planlanan turizm yatırımı modeli birlikte değerlendirildiğinde Abhazya açısından demografik sorunlar doğuracağından kaygılıyız.

Saydığımız bu nedenlerle anılan tasarının yasalaşmasına karşıyız.

Abhaz Halk Meclisi’nin tartışmaya konu yasa tasarısı üzerinde Abhazya Üniversitesi, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle de görüşerek hazırladığı çalışma raporunda vurgulanan ; Potansiyel demografik sakıncalara, kontrolsüz yapılaşmalara ve çevresel risklere, Abhaz yatırımcılarla yabancı yatırımcılar arasında denge gözetilemeyecek olmasına, emlak piyasasındaki fiyat artışlarının tasarının gündeme gelmesiyle birlikte Abhaz vatandaşlarının aleyhine gelişmeye başlamasına, yetersiz atıksu, ulaşım ve enerji altyapılarına ilişkin kaygılara katılıyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu durumun suhuletle çözüme ulaştırılacağına inanıyor, Abhazya’nın demokratik olgunluğuna, yetkili organların ve Abhaz halkının sağduyusuna güveniyoruz.

Saygılarımızla. 04.08.2023

 

 

Erkut Aslan

AİİD Yönetim Kurulu Adına

Başkan