Değerli Soydaşlarımız, Saygıdeğer Büyüklerimiz, Sevgili Kardeşlerimiz…

Kökleri çok derinlerde olan bir ağacın gelecek nesillerimizi de gölgesinde himaye edecek ulu bir çınara dönüşmesi amacıyla birlikte çıktığımız bu yolculuk hepimize hayırlı uğurlu olsun.

Bir organizasyonun sürekliliği ve varlığını gelecek nesillere aktarabilmesi için temellerini sağlam ilkelerin üzerine oturtmak gerekir.

İlk hedefimiz, soydaşlarımızı; her an iletişime geçebilecekleri ve dayanışma içinde olabilecekleri dijital bir çatı altında toplamaktır. Bu vesile ve bir arada olmanın yarattığı sinerji ile ekonomik kaynak yaratacak projeleri hayata geçirmek arzusundayız.

Bu organizasyonda Abhaz kadınlarının müthiş irade ve potansiyelini çok önemsiyoruz. Kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte yola çıkıyoruz. Çoklu özellikleriyle yetişen gençlerimizin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunun farkındayız. Birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle ekonomik olarak güçlenerek, en kıymetli varlığımız olan gençlerimizin kişisel gelişimine ve eğitimine katkı sunma imkanı yaratacak ve onlara iş imkanları sağlayacak ortamları geliştireceğiz. Abhaz toplumunun sevgi, bağlılık ve topluma samimi hizmet özelliklerinden de büyük cesaret alarak gecikmiş olan işbirliği gücünü organize etmenin zamanıdır.

Hedefe ulaşabilmek için stratejilerimizi çok doğru belirlememiz gerekiyor. Aramızdaki birleştirici unsurları geliştirip, ayrıştırıcı unsurlardan uzak duracağız. Dini inanç, yasam farklılıkları ve siyasi görüş gibi unsurlar bizi ayrıştırmamalı tam tersine soydaş olmanın bilinci ile farlılıklarımızı bizi zenginleştiren bir mozaik haline dönüştürmeyi sağlayacağız.

Bugüne kadar derneklerimiz ve federasyonumuzun olağanüstü özverili çalışmalarla bir çok alanda ortaya koydukları başarılı ve faydalı projeler bir araya geldiğimizde nelerin yapılabileceğini bize en güzel şekilde göstermiştir.

Yapacağımız faaliyetlerin ve projelerin büyük bir bölümünü oluşturacağımız dijital platformda gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Yaratılan kaynaklar ve kullanımı, birlikte belirlediğimiz ilkeler ve prensipler çerçevesinde hedeflerimize uygun olacaktır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik vazgeçilmez ilkemizdir. Aynı zamanda sürdürülebilir olmanın değişmez unsurudur. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için projelerimize odaklanacağız. Yönetim anlayışımız geniş katılımlı, interaktif, konusunun uzmanı olan tüm soydaşlarımızı kapsayacak şekilde gönüllülük esasına dayalı bir liyakat sistemidir. İhtisaslaşmış meslek gurupları sektör dağılımına göre fahri görev yapan komiteler tarafından yönetilecektir.

Planladığımız hedefler kapsamında;

   • Değerli iş insanlarımızın deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanmak,

   • Ekonomik kaynak yaratmak,

   • Pek çok farklı alanda işbirliği yapmak,

   • Ortak iş projeleri geliştirmek,

   • Gençlerimize kariyer fırsatları yaratmak ve toplumumuzu kalkındırmak,

   • Dil, tarih, kültür, sanat alanlarında kaynak gösterilebilecek projeler üretmek,

   • Ve her şartta yardımlaşmak üzere,

profesyonel düzeyde, egolardan arınmış, toplumumuzu daha iyiye daha güzele götüreceğine inandığımız bu birliktelikte bizimle olmaya var mısınız? Şimdi hep birlikte bu fidana can suyu verme zamanıdır. Tüm katılımcıları bu heyecana davet ediyoruz.

Şeffaflık

Tüm faaliyetlerimizde üyelerimize karşı hesap verebilirlik birinci önceliğimizdir.

Liyakat

Dernek projelerinde konusunun uzmanı üyelerin görüşleri esas alınır.

Katılımcılık

AİİD aldığı tüm kararlarda geniş katılımlı tabana yayılan bir strateji izler.

Gönüllülük

AİİD projeleri ve faaliyetleri gönüllülük esasına dayanır.

Sürdürebilirlik

AİİD, proje ve faaliyetlerini belirlerken sürdürebilirlik öncelikli bir seçim kriteridir.